top of page

2 inkomne forslag fra styret til Årsmøte

Forslag 1:

Fra styret: Treningsavgift sesongen 2019/20.

Det settes en treningsavgift for de ulike lagene.

Avgiften varierer etter alderstrinn.

Yngre spillere som trener med både yngre og eldre lag, betaler kun det beløpet som tilsvarer det yngste laget.

Spillere som kun deltar på lag i årsklasser eldre enn de selv, betaler det beløpet som er satt for laget de deltar på.

F.eks. vil en gutt f 2000 som kun spiller med 3M betale treningsavgift tilsvarende 3M.

Dersom han spiller både G00 og 3M, betaler han treningsavgift tilsvarende G00.

For søsken under 20 år gis det søskenrabatt. Den søsken med høyest treningsavgift betaler full pris, øvrige søsken betaler 50 % av sin avgift.

Verv i klubben medfører ikke fritak fra treningsavgiftene.

For sesongen 2019/20 foreslås følgende satser:

KL (må samkjøres med Bøler Basket og budsjettjusteBLNO) 6000,- (uendret)

2M og 1K 2500,- (uendret))

Gutter og Jenter U14 -U19: 2000,- (uendret)

Gutter og jenter (EBC og EB): 1000,- (redusert fra 1200, 1 innbetaling på høsten.)

Mosjonstilbud senior (krever medlemskap): 0,-

Treningsavgiften skal betales som et engangsbeløp innen 15.9.2019.

Det blir ikke generert lisens fra NBBF før treningsavgift er betalt til klubben (gjelder for U14 og eldre).

Begrunnelse: Forslaget innebærer ingen vesentlige endringer.

Vi har redusert avgiften for EB/EBC fra 1200 til 1000, men kun 1 innbetaling. Lettere administrasjon vil medføre at vi likevel tar inn mer. Vi har endret noe i ordlyden vedr søskenrabbat for å sikre familier med flere søsken.

Forslag 2: Fra Styret:

Fastsettelse av medlemskontingent: Styret foreslår at medlemskontingenten holdes uendret kr 200,- i 2019.

Vi foreslår at kontingenten økes til 250 fra 2020.

bottom of page