top of page

Årsmøte HBBK - tirsdag 20. mars 2018 i Furuset idrettshall


Dagsorden ÅRSMØTE HBBK 20.03.2018 Furuset idrettshall klokken 18.00

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og innkomne saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Valg

Forslag fra styret.

Forslag 1: Fra styret:

Styret foreslår at klubben utarbeider et sportslig program. Endelig ferdigstilling skal være klar innen 15.05.2018, dvs i god tid for påmelding av lag til seriespill.

Årsm