ÅRSMØTE HBBK – avholdt torsdag 23. mars 2017 i Furuset idrettshall

October 11, 2017

Underskrevet protokoll er publisert her nederst i artikkelen.
Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. GODKJENT
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. GODKJENT
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. Bård møteleder. Stig referent.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. Årsberetning fra styret, komiteer og lag_2017 GODKJENT
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. GODKJENT
6. Behandle forslag og saker. Forslag fra styret Alle forslag vedtatt med mindre endringer.
7. Fastsette medlemskontingent. Kr. 150,-.
8. Vedta idrettslagets budsjett VEDTATT
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. VEDTATT
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlem og 2 varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
Valgkomiteens innstilling 2017 Valgkomiteens innstilling ble fulgt.

 

 

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Address

Høybråten basketballklubb
Postboks 60
1005 OSLO

Contact

+4747290193

Follow

©2017 by Høybråten Basketballklubb. Proudly created with Wix.com